Kokardezaagbek, Hooded Merganser / Lophodytes cucullatusphodytes cucullatus

Nederland, januari 2020


Adult


Broedt in Noord-Amerika; overwintert in Oost-Amerika en langs de Pacifische kust vanaf Zuidoost-Alaska tot Zuid-CaliforniŽ en ook in zuidelijke VS en Noord-Mexico.

Dwaalgast in West-Europa. Het voorkomen is echter onduidelijk doordat er veel exemplaren uit gevangenschap ontsnappen en in leven blijven (voor deze soort geldt de regel van 'de omgekeerde bewijslast': zie onder). Zo werden er in Engeland en Schotland van ca. 35 kandidaten in de laatste 50 jaren tot 2010 slechts vijf aanvaard (in okt-nov 2000, maart 2002, december 2005, april-mei 2006 en oktober-november 2008). In de Azoren werden er bijvoorbeeld vijf aanvaard, in Ierland vier (in december 1878 (twee), januari 1881 en december 1957) en in IJsland negen.