Korhoen, Tetrao tetrix / Black grouse

Overijssel, april 2006

    


Adult mannetjeKorhoenders zijn standvogels van vochtige hoogvenen en heidevelden met plaatselijk opslag van berken en wilgen. Aanwezigheid van kleinschalig cultuurland nabij de broedplaatsen is daarnaast van belang. Het voedsel van de oude vogels is grotendeels plantaardig, maar voor kuikens zijn insekten, spinnen en ander klein gedierte onontbeerlijk. De Nederlandse korhoenders behoren tot de ondersoort brittanicus. Dit zijn de oorspronkelijke korhoenders van Noordwest-Europa. Het korhoen heeft een prachtige en complexe sociale structuur. Het baltsritueel van korhoenders is een fascinerend spektakel. Helaas nekt het grote ruimtegebruik de soort. In Nederland wordt krampachtig geprobeerd te redden wat er te redden valt.

In Nederland Vermoedelijk 14 broedgevallen.Adult vrouwtje