Kraanvogel, grus grus / Common Crane

Duitsland, november 2015


2 adulte vogels met 1 jonge vogel


Een slag groter dan de Ooievaar. Ze leven van eikels, overgebleven maïskorrels, granen en aardappelen die op de geoogste landerijen zijn blijven liggen. De broedplaatsen van de Kraanvogel bevinden zich in Noord- en Oost-Europa.

Kraanvogels trekken in maart en april en van eind oktober tot in december over het oosten van ons land. Elk jaar komen op een aantal plaatsen groepen kraanvogels op de grond. De belangrijkste rustplaatsen zijn gelegen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. In het noordoosten vormen de Enbertsdijksvenen in Overijssel de belangrijkste stopplaats. Niet toevallig zijn alle genoemde gebieden - naar huidige maatstaven - omvangrijk en rustig. Geregeld wordt op akkers met oogstafval nabij deze rustplaatsen gefoerageerd. Veel oude rustplaatsen zijn door bebouwing, ontginning of verstoring niet meer in gebruik. Het is dan ook zaak om de rust in de laatste pleisterplaatsen te behouden.

Vanuit hun broedgebieden trekken ze voor een belangrijk deel in oktober-november over het Oostzee-eiland Rügen waar ze soms enkele weken verblijven voordat ze doorgaan over Duitsland, Luxemburg en het oostelijke deel van België naar Spanje (Extremadura) om voordien nog enige tijd te pleisteren in Noordoost-Frankrijk met name in Champagne rond en op het Lac du Der-Chantecoq.

Hun schuwheid wordt veroorzaakt doordat er in de zuidelijke Europese landen en in Noord-Afrika nog vaak op hen wordt geschoten. De kraanvogel staat als enige niet-broedvogel (tot 2001) op de Nederlandse Rode Lijst. De redenen hiervoor zijn de geringe verspreiding en de gebondenheid aan kwetsbare gebieden in de trektijd.

Aantal broedparen in Nederland: In 2001 is één broedgeval geconstateerd in het Fochteloërveen.Duitland, november 2015 / Kraanvogels vliegen naar de slaapplaats


Duitland, november 2015 / Kraanvogels vliegen naar de slaapplaats


Duitsland, november 2014


Trekkend naar het zuiden


Adult zomerkleed / juni 2014


Een familie


Een volwassen kraanvogel met een jong


November 2014 / Door het mooie weer gaan de vogels weer baltsen


Zodra de zon ondergaat vliegen de vogels naar de gezamenlijke slaapplaatsen