Kroeskoppelikaan, Pelicanus Crispus / Dalmatian Pelican

Lesbos, mei 2024Adult


De Kroeskoppelikaan leeft in Zuidoost-Europa, Klein-AziŽ, Centraal-AziŽ en Oost-AziŽ. Het is een trekvogel waarbij de broedvogels uit Europa naar het oostelijkdeel van de Middellandse Zee trekken.  Vroeger was het leefgebied van deze pelikaan groter.  De soort kwam toen ook in andere delen van Europa voor.  Hij broedde tot de 16e eeuw ook in Nederland en komt door de jacht hier niet meer voor.  Er is onderzocht of de soort terug naar onze streken zou kunnen komen om te broeden.  

Hun aantal wordt geschat tussen de 10.000 en 20.000 dieren.  Bekende grote kolonies in Europa liggen in natuurgebieden en zijn daardoor goed beschermd.