Kuifaalscholver, Phalacrocorax aristotelis / European shag

Noorwegen, maart 2015


AdultDe kuifaalscholver broedt in kolonies op rotskusten langs de Noordzee en de Middellandse Zee. Hij maakt zijn nest op een rots van zeewier, zeegras, andere planten, visresten en andere zaken die uit zee aanspoelen. De vogel broedt vaak in de buurt van zeekoeten, alken, drieteenmeeuwen, noordse stormvogels en zilvermeeuwen. Kuifaalscholvers jagen op sprot, sardine, lodde, jonge haring, kleine kabeljauw en zandspiering. Verder worden ook kreeftachtigen gevangen.

In tegenstelling tot de gewone aalscholver komt de kuifaalscholver vrijwel niet voor op zoet water. Op zee worden kuifaalscholvers zelden ver uit de buurt van rotskusten gezien. Na het broedseizoen zwerven ze wat verder uit over zee. In Nederland kunnen in april en mei onvolwassen exemplaren gezien worden bij de pier van IJmuiden en bij de Brouwersdam. Ook uit Den Helder en Texel zijn recente waarnemingen bekend.

Rond de Noordzee broeden ongeveer 22.500 paar kuifaalscholvers.