Kuifeend, Aythya fuligula / Tufted Duck

Zuid Holland, april 2013


Adult mannetjeRond de eeuwwisseling kwam de kuifeend als broedvogel in Europa nog amper voor. Door klimaatsveranderingen, eutrofiŽring van oppervlaktewateren en door verlies aan broedgebieden in Oost-Europa en AziŽ heeft de soort zich nu weten uit te breiden in bijna geheel Europa. Hij broedt op allerlei zoete voedselrijke wateren met wat begroeiing, maar zoekt buiten het broedseizoen open en redelijk diep water. Vergezeld van kuifeenden die noordelijker broeden, overwinteren veel eenden voor het Deltagebied (10 - 15% van het totaal aantal overwinterende kuifeenden in Nederland) en op het IJsselmeer (65 - 75%).

Kuifeenden leven voornamelijk van driehoeksmosselen die ze al duikend opvissen. De vogels kunnen tot zo'n vijftig meter duiken. Vůůr de duik nemen ze een aanloopje door uit het water te springen. Onder water gebruiken ze hun vleugels om te zwemmen.

In Nederland broeden jaarlijks rond de 7500 en 10.000 paren.

Jaarlijks sterven zo'n 12.000 kuifeenden op het IJsselmeer door verdrinking.Oostvaardersplassen, december 2007


Zuid-Holland, juni 2009 / vrouwtje


Zuid-Holland / juni 2009


Adult vrouwtje