Kwak, Nycticorax nycticorax / black-crowned night heron

Nederland, augustus 2012


AdultDe kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die in kolonies broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's-nachts hun, vooral uit kikkers en vissen, bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. 

Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien te krijgen. Hun nachtelijke en zeer verborgen levenswijze is daar de reden voor. De poten van de kwak zijn, net als bij andere (kleine) reigerachtigen, prima aangepast aan het klauteren door ruige oeverbegroeiing en bomen.Lesbos, mei 2012


Frankrijk, juli 2008


Spanje, maart 2010


Spanje, maart 2010


Juveniel / Zuid-Holland, juli 2007


Juveniel / Zuid-Holland, augustus 2009