Kwartel, Coturnix coturnix / Common Quail

Noord-Brabant, juni 2008


Adult mannetje / roepend


Lengte 16-18 cm. 'Zo doof als een kwartel' is een bekend gezegde. Waar dit op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de kwartel is toch echt niet doof. Integendeel, soortgenoten horen elkaar van verre en weten elkaar blindelings te vinden. Soms ontstaan er op die manier hele clusters van kwartels. Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze zich altijd schuilhouden in de vegetatie als verruigde graslanden, korenvelden en graanakkers. De enige manier om ze waar te nemen is door middel van hun zeer kenmerkende 'kwik-me-dit'-geluid welke ze op rustige zomeravonden in de schemering minutenlang kunnen uitroepen.

Van alle Europese hoenders is de kwartel de enige soort die trekgedrag vertoond. De vogel overwinterd in het Middellandse-Zeegebied.

Aantal broedparen in Nederland: Onduidelijk maar naar schatting 2.000-5.000Vrouwtje