Middelste bonte specht, Dendrocopos medius / Middle Spotted Woodpecker

Nederland, mei 2020

 Mannetje en vrouwtjeBroedt in weelderige loofbossen met oude eiken, haagbeuken en iepen en combinatie van open plekken, weiden en dichte bosschages. Snel te verwarren met grote bonte specht en kleine bonte specht.

Voedsel bestaat uit insecten en boomsappen. Houdt zich meestal hoog in boomkruinen op en hipt vaak op dikke horizontale takken op zoek naar insecten. Nestholte vaak uitgehakt in vermolmde rottende boomstam of dikke tak (soms in schuine of zelfs bijna horizontale tak). Nestingang is ongeveer 4cm.

In Nederland sinds 1997 broedvogel in Midden en Zuid-Limburg. Tegenwoordig ook broedend in Noord-Brabant en Overijssel. In Oost-BelgiŽ; schaarse tot (in Zuid-Oosten) vrij algemene broedvogel. Overwegend vogel van Centraal- en West-Europa.Overijssel, november 2018


Noord-Brabant, november 2016


Nederland, mei 2011


Vrouwtje


Juni 2006 / Een nieuwsgierig jong


Brabant, juni 2006 / mannetje


Brabant, juni 2006 / vrouwtje