Monniksgier, Aegypius monachus  / Black vulture

Spanje, November 2021Adult mannetje


De monniksgier is een van de weinige gieren in Europa en ook veruit de zeldzaamste. Kwam de monniksgier vroeger nog in veel Europese landen voor, nu broedt de monniksgier bijna alleen nog maar in Spanje. De kleine populaties in o.a. Griekenland en Oekraïne houden maar met moeite stand. Gelukkig krijgt de monniksgier hulp en is de soort al succesvol geherintroduceerd op Mallorca en zijn er programma’s in Frankrijk in uitvoering. Het is dus nog niet te laat voor deze grote donkere gier.

De vogel komt voor in Zuid-Europa en Azië, van Spanje tot Japan. Hij is bedreigd in het Europese deel: in Europa zijn er nog ongeveer 1300 koppels, vooral in Spanje. De populatie gaat momenteel weer vooruit. Verlies aan habitat door bosexploitatie en verstoring van nesten kan echter de ondergang van deze soort in Europa veroorzaken.

De monniksgier broedt in droge, woeste berggebieden en laaglandbossen met heuvels en rotsen. Belangrijk is dat het habitat nog onverstoord is.Spanje, april 2017


Monniksgier met vale gier