MorinelplevierCharadrius morinellus / Dotterel

Limburg, april 2011


Adult vrouwtje zomerkleedKomt in Nederland voor als doortrekker, zeldzame broedvogel. Vroeger was het Groene Strand op het verloren gegane natuurreservaat 'De Beer' op Rozenburg hét gebied waar men in Nederland in de nazomer heen kon gaan om Morinelplevieren
te gaan bekijken. Ze gebruikten dit gebied als tussenstation vanuit hun noordelijke broedgebieden op weg naar hun overwinteringsgebieden in Noord-Afrika.

In het voorjaar kan hun komst half april worden verwacht en in mei worden de grootste aantallen gezien. De najaarstrek
begint half augustus, bereikt in september het hoogtepunt en is na oktober afgelopen.

Hun bekende makheid is voor vogelaars een extra bijzonderheid maar een groot nadeel op plaatsen waar men alles vangt en schiet. Kruipend kunnen ze soms tot op 10 cm benaderd worden. In Noord-Afrika zijn ze massaal het slachtoffer van jagers
en vogelvangers.

In het begin van de jaren 60 maakte men in Nederland de sensatie mee van broedende Morinelplevieren in de Noord-oostpolder en Oostelijke Flevoland. En het is niet onmogelijk dat er nog jaarlijks enkele paartjes daar tot broeden komen.

In het voorjaar worden in de Flevopolders soms grote troepen op de akkers waargenomen, zoals in het voorjaar 1994 toen er zo'n tweehonderd stuks aan de Tureluurweg werden gezien. Tegenwoordig is de Maasvlakte in de nazomer een geliefde plaats op op zoek te gaan naar Morinellen. Behalve langs de Nederlandse kuststreek worden ze ook wel eens van de Waddeneilanden, het Lauwersmeer of de Eemshaven gemeld.

In tegenstelling tot de meeste vogelsoorten, is het mannetje die de jongen uitbroed en is het vrouwtje derhalve het mooist
van kleur.
 Limburg, april 2011


Limburg, april 2011


Texel, mei 2006


Texel, mei 2006


Adult winterkleed / zeeland augustus 2007


Adult winterkleed / zeeland augustus 2007