Nachtegaal, Luscinia megarhynchos / Nightingale

Lesbos, mei 2019


Adult


Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over deze vogel met fabelachtige zangkwaliteiten. Slechts weinigen hebben 'm ook wel eens gezien. We ze voor het eerst ziet, kan vaak een lichte teleurstelling niet onderdrukken. Maar zoals het vaker is in de vogelwereld hebben de minst opvallende soorten de meest uitbundige zang en moeten bont gekleurde vogels het doen met magere stem. De nachtegaal is bovenop dan ook onopvallend roodbruin gekleurd met een lichte buik en houdt zich vooral in het struikgewas op. Dichte braamstruwelen met brandnetels in bosranden en houtwallen zijn favoriet.

Vergeleken met enkele decennia geleden (begin jaren 1980) zijn de aantallen broedende nachtegalen kleiner geworden. Een sterke inkrimping van het verspreidingsgebied is zichtbaar in Oost-Nederland. In de lagere delen van het land is echter enige toename te zien. Die is helaas niet voldoende om voor de sterke afname te compenseren. Deze afname is in geheel Europa zichtbaar. Een zeer sterke toename is zichtbaar in het duingebied.

Aantal broedparen in Nederland  6500-7500 (1998-2000)Duitsland, mei 2009


Duitsland, mei 2009


Brabant, mei 2007


Brabant, mei 2007