OrtolaanEmberiza hortulana / Ortolan Bunting

Bulgarije, juni 2017


Adult mannetje


Ortolanen zijn in West-Europa typische broedvogels van kleinschalige landschappen, vaak op zandige bodems. De aanwezigheid van heggen, goed ontwikkelde houtwallen - liefst met zomereik - en akkers met graangewassen en hakvruchten wordt zeer op prijs gesteld. Het voedsel bestaat in de broedtijd vooral uit rupsen en zaden. Het nest wordt op de grond gebouwd, niet zelden tussen vroeg opkomende akkergewassen. Ortolanen zijn zomervogels en overwinteren ten zuiden van de Sahara, onder meer in de Sahel en nog zuidelijker, in tropisch Afrika.De ortolaan was een eeuw geleden plaatselijk nog een vrij algemene broedvogel, maar

Door het grootschaliger worden van de landbouw broeden tegenwoordig nog hooguit enkele paartjes in Nederland. De vogel komt nog wel voor in grote delen van Europa en doet tijdens de trek ook Nederland aan. Ook in veel andere landen van Europa is de ortolaan grotendeels verdwenen, de kleinschalige landbouwgebieden van Zuidoost-Europa vormen tegenwoordig het belangrijkste broedgebied.Duitsland, juni 2013


Adult mannetje


Jonge vogel