Pijlstaart, Anas acuta / Pintail

 


Adult man


Ongeveer zo groot als een Wilde Eend. Het biotoop van de Pijlstaart bestaat overwegend uit zoetwaterplassen, moerassen en veengebieden meestal met grote ondiepe waterpartijen

De vogels uit IJsland trekken naar Groot-Brittannie en Ierland, de overige Pijlstaarten uit Noord- en Noord-Oost-Europa gaan hoofdzakelijk naar het zuidwesten en grote aantallen overwinteren dan in West-Afrika. Naar schatting brengen 70.000 exemplaren de winter in Noord-West-Europa door. Het Deltagebied is voor de Pijlstaart een van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Noord-West-Europa. Het aantal overwinterende Pijlstaarten kan in het Deltagebied oplopen van 3500 exemplaren in strenge winters tot 15.000 in zeer zachte winters. Dan verblijven er trouwens ook grote aantallen in het Waddengebied en met name op en bij Terschelling en Schiermonnikoog. Gedurende zeer strenge winters loopt het Waddengebied vrijwel geheel leeg, en de Delta voor een deel. In die periode gaan ook veel Pijlstaarten door naar Groot-Brittannie en Ierland. 

Aantal broedparen in Nederland: 20-30 broedparen (1998).Echtpaar