Pimpelmees, Parus Caeruleus/ blue tit

Noord-Brabant, februari 2019


Adult


Het geluid start met één hoog geluidje gevolgd door een langere triller. Het geheel lijkt wel op het geluid van een mobiele telefoon. Iets kleiner dan een Koolmees. Komt overal voor waar bomen en struiken aanwezig zijn

Het aantal Pimpelmezen neemt toe.

Aantal broedparen in Nederland: 125.000-200.000 broedparen (1987)