Purperkoet, Porphyrio porphyrio / Purple Swamphen

Portugal, maart 2010


Adult


Veel groter dan Meerkoet en Waterhoen en met langere poten en tenen. Bovendelen en vleugels warm violet-blauw, middenborst en nek diepblauw, onderdelen zwartblauw.

Komt voor in stilstaand of langzaam stromend zoet of brak water met brede vegetatie van riet, zeggen etc. langs randen.

Geen broedvogel in Nederland