Purperreiger, Ardea purpurea / Purple Heron

Zuid-Holland, april 2013

    


Adult


De purperreiger is iets kleiner dan de in Nederland algemeen voorkomende blauwe reiger en is vooral te onderscheiden door het donkere verenkleed. Van dichtbij vallen de donkere lengtestrepen in de hals op. Ook in de vlucht is de vogel goed te herkennen aan het donkere verenkleed maar ook door de vleugelslag die duidelijk trager is dan de vleugelslag van de blauwe reiger.

In tegenstelling tot de blauwe reiger leeft de purperreiger voornamelijk verborgen in moerassen en rietvelden en laat zich maar zelden zien. De vogel broedt niet in bomen maar bouwt het nest op oud riet. In Nederland komt de purperreiger alleen voor in een paar natuurgebieden met uitgestrekte rietvelden waar ook bomen zoals wilgen en elzen groeien. De populatie purperreigers neemt de laatste jaren voor het eerst sinds tijden weer toe, vooral dankzij speciale projecten waarbij natuurgebieden zijn aangepast aan de wensen van de reiger. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met het feit dat purperreigers voor hun voedsel sterk afhankelijk zijn van nabij gelegen, vochtige, agrarische gebieden.

Purperreigers hadden tot aan het begin van de twintigste eeuw te lijden van vervolging door de mens. Het volledig beschermen van de soort leidde tot een toename en een uitbreiding vanuit Midden-Nederland en Overijssel tot in Friesland, waar nu de meest noordelijk gelegen purperreigerkolonies ter wereld liggen. In de jaren zeventig broedden gemiddeld 700 paren in ons land ( met een uitschieter naar 900 paar in 1979); sindsdien is er sprake van een gestage afname met begin jaren negentig aantallen tussen de 200 en 300 paar. De belangrijkste broedgebieden zijn gelegen in de Nieuwkoopse Plassen, de Zouweboezem bij Ameide (ZH), het Vechtplassengebied en in Noordwest-Overijssel.

Aantal broedparen: 370 - 445 paren (2004)

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Zouweboezem, april 2011 / Jagende purperreiger


Zouweboezem, april 2011 / Jagende purperreiger


Zouweboezem, april 2006


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, mei 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009


Zouweboezem, april 2009