Reuzenstern, Hydroprogne caspia / Caspian Tern

Gelderland, oktober 2014

    


1e kalenderjaar


In het oostelijk IJsselmeergebied (waaronder de Oostvaardersplassen) is sinds enkele decennia iets bijzonders te zien: enkele tientallen reuzensterns verblijven namelijk de gehele zomer in dit gebied. Reuzensterns zijn broedvogels van de Zweedse en Finse kusten en het Kaspische Zeegebied. Op doortrek doet een klein deel van deze sterns van stormmeeuwgrootte ons land aan. Dat komt vooral doordat de reuzenstern meer van zoet of brak water houdt dan van zout water, zoals veel andere soorten sterns.

Reuzensterns broeden solitair of in kolonies op lage afgelegen, voor de kust gelegen eilanden. Het nest is niet meer dan een kuiltje in een zandige of stenige grond.

Vanuit de broedgebieden in Zweden en Finland trekken reuzensterns over centraal Europa naar Afrika om te overwinteren.Hier mislukt een vispoging