Roek, Corvus frugilegus / Rook

Brabant, november 2009


Adult


In Oost-Nederland komen weer veel roeken voor. De soort is na het diepe dal van de jaren zeventig op een niveau van ongeveer 60.000 broedparen gekomen. De laatste jaren blijft de populatie zo'n beetje rond dit aantal schommelen; de groei lijkt er uit te zijn.

Wat opvalt is dat er steeds meer kleine kolonies ontstaan terwijl de grote kolonies kleiner worden of zelfs verdwijnen. Mogelijk heeft het te maken met het verdwijnen van geschikte bosjes in het buitengebied of door verstoring tijdens het broedseizoen.