Roodhalsgans, Branta ruficollis / Red-breasted Goose

Texel, januari 2013


 

Wie de verrekijker langzaam over een grote groep overwinterende ganzen laat glijden, kan plotseling oog in oog komen te staan met een prachtige gans. Een sierlijke tekening in 't verenkleed, een rode wang, hals en borst en een gedrongen postuur: de roodhalsgans. Tenminste; wanneer de gans van dichtbij te observeren is, want op afstand gaat de roodhalsgans vrijwel schuil tussen de andere ganzen. Zelfs ervaren vogelaars hebben vaak grote moeite met het ontdekken van 'die ene roodhals' tussen de duizenden grazers. Roodhalsganzen broeden op de hoog-arctische toendra's aan de kust of in rivierdelta's. Vaak broeden ze in kolonies, in de buurt van het nest van een grote valkensoort. Deze treedt als 'uitsmijter' op tegen roofdieren. De ganzen moeten natuurlijk wel op hun eigen jongen passen.

Over de aantalsontwikkelingen van de roodhalsgans is niet veel bekend. De situatie in de broedgebieden lijkt redelijk stabiel te zijn, maar vanwege de geļsoleerde ligging van de schiereilanden waar deze soort broedt is informatie nauwelijks voorhanden. De aantallen overwinterende roodhalsganzen zijn in ieder geval laag.

Overwinterende roodhalsganzen zijn, net als verwante ganzen zoals de rotgans en de brandgans, aangewezen op voedselrijke (cultuur)graslanden. Het betreft een zeldzame wintergast.Zeeland, februari 2012 / Roodhalsgans tussen de Brandganzen