Roodmus, Carpodacus erythrinus / Scarlet Rosefinch

Limburg, juni 2013


Adult mannetje


Door het gedeeltelijk rode verenkleed is mannetje van de roodmus een onmiskenbare vogel. Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd en niet zo eenvoudig te herkennen. Jonge mannetjes hebben het verenkleed van het vrouwtje en krijgen pas in het tweede levensjaar rode veren.

De roodmus komt oorspronkelijk vooral voor in het oosten van Europa, maar breidt zich geleidelijk steeds verder uit naar het westen. De vogels overwinteren in India, Birma, Thailand, Laos en Vietnam met een uitschieter richting Egypte en het nabije Oosten en komen pas laat in het voorjaar naar het broedgebied. Hierdoor begint de vogel al snel na aankomst met broeden.

In Nederland broeden hooguit enkele tientallen roodmussen, voornamelijk in Flevoland en op de Waddeneilanden.Noord-Holland, juni 2011


adult man


adult man


Mannetje, 1e jaar. Deze hebben nog niet de rode kleur en lijken exact op het vrouwtje


Vrouwtje


Zingend mannetje