Rotgans, Branta bernicla / Brent Goose

Texel, november 2009


AdultIn Nederland is de Rotgans een wintergast. Ze broeden in de zomer op de toendra's in het noorden van SiberiŽ. In het deltagebied en het waddengebied komen 's winters zo'n 110.000 rotganzen grazen, de overige rotganzen trekken naar Engeland en Frankrijk. Het zijn planteneters, die tot in de jaren '30 van de vorige eeuw vooral leefden van de uitgestrekte zeegras-velden en kwelders in de getijdengebieden. Na het verdwijnen van het zeegras en de inpoldering van de meeste kwelders moesten de vogels op zoek naar ander voedsel. Nu leven ze vooral van gras en andere landbouwgewassen; een groot probleem voor de boeren.

De naam van de rotgans is afgeleid van het geluid dat hij voortbrengt.Texel, november 2009


Texel, februari 2009