Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris / Eurasian Crag Martin

Spanje, mei 2017

 


Adult


De Rotszwaluw is een bruingrijze zwaluw, die veel lijkt op een Oeverzwaluw. Uiteraard is z'n broedgebied anders; namelijk tegen steile rotswanden. Op de onderkant van de staart zitten twee opvallende witte vlekken.

Broedt in rotsige regio's van zuidelijk Europa.