Siberische tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis / Siberian Chiffchaff

Texel, oktober 2020

De Siberische Tjiftjaf is een zeldzame variant van de Tjiftjaf, en komt voor in Centraal-Azie. In West-Europa is het een zeldzame dwaalgast. De siberische variant onderscheidt zich van de europese, doordat hij minder geel en groen heeft.

De vogel wordt in de meeste landen beschouwd als een ondersoort van de Tjiftjaf en broedt ten oosten van de Russische Petsjorarivier en overwintert van Irak tot India. In West-Europa komt deze ondersoort schaars voor, met name gedurende de laatste drie maanden van het jaar.