Slobeend, Anas Clypeata / Northern shoveler

Texel, mei 2006


Adult mannetjeSlobeenden komen het gehele jaar voor in het kustgebied. De soort broedt bij duinmeren, maar landinwaarts ook op vochtige graslanden met sloten of plassen. In het najaar trekken deze vogels naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. De broedvogels van Noord-Europa overwinteren in West-Europa.

Slobeenden zijn echte alleseters. Met zijn bijzondere snavel kan hij plankton uit het water filteren. Verder eet hij kleine kreeftachtigen, slakjes, insecten, insectenlarven, kikkervisjes en zaden en knoppen van waterplanten. De vogel heeft een bijzondere snavel waarbij het bovenste deel over het onderste deel ligt. Daartussen zit een soort filter die de kleine deeltjes uit het uitstromende water filtert.

In september verzamelen de Nederlandse broedvogels zich in onder andere het Lauwersmeergebied, het Deltagebied en het rivierengebied. Slobeenden kunnen nogal oud worden. Een slobeend geringd als pul in de Eilandspolder in Noord-Holland op 22 juni 1970 was teruggemeld op 18 juni 2001 nabij Anteguera (in zuid-Spanje). Het dier was geschoten.Adult vrouwtje


In vlucht / Texel, oktober 2008 / Ruiend naar winterkleed


Texel, februari 2009


Texel, februari 2009

.
Texel, februari 2009