Smyrnagors, Emberiza cineracea / Cinereous Bunting

Lesbos, mei 2019


Adult mannetje


De Smyrnagors is een schaarse vogel die in Europa uitsluitend op de Griekse eilanden Skyros, Lesbos en Chios als broedvogel voorkomt. Daarnaast komt de soort ook nog voor in west-Turkije en in Iran. Zij trekken in de migratietijd naar de hoorn van Afrika om te overwinteren.

Ongeveer 90% van de wereldpopulatie broedt in Turkije. De soort gaat langzaam achteruit. De schatting is dat er wereldwijd nog 2.600 tot 7.800 paartjes zijn.
Lesbos, mei 2012