Spaanse keizerarend, Aquila adalberti / Spanish Imperial Eagle

Spanje, november 2021

y


Volwassen vogel


De Spaanse keizerarend, Iberische keizerarend of Adalbert's Arend, is nauw verwant aan de keizerarend (Aquila heliaca). De vogel komt alleen voor in zuid en west Spanje en Portugal en mogelijk noord Marokko. Tot voor kort werd gedacht dat de Spaanse keizerarend een ondersoort was van de keizerarend maar tegenwoordig wordt de de Spaanse keizerarend beschouwd als een aparte soort. De twee soorten verschillen in uiterlijk, leefgebied en verspreiding.

De Spaanse keizerarend is ongeveer even groot als de Keizerarend, de vogels worden 80 cm lang, met een vleugelspanwijdte van 1,9 tot 2,2 m, een gewicht van 2,8 tot 3,5 kg, en zijn donkerder van kleur dan de Keizerarend. De Spaanse keizerarend overwintert in zijn leefgebied. De keizerarend trekt dan naar het zuidoosten.

De arend voedt zich hoofdzakelijk met konijnen maar ook knaagdieren, duiven, kraaien, eenden en vossen staan op zijn menu. De soort is met uitsterven bedreigd door inperking van het leefgebied en illegale vergiftiging.

Ook is de Spaanse konijnenpopulatie in aantal teruggegaan door myxomatose. Het aantal keizerarenden wordt op minder dan 500 geschat, waarvan er ongeveer 220 paartjes in Spanje leven en 2 in Portugal. Dat is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van 1970 toen er nog maar 100 exemplaren voorkwamen maar de soort is nog steeds erg kwetsbaar. Een beperkt aantal arenden komt voor in het Nationaal park Doņana maar het merendeel leeft in de mediterrane bossen van centraal en zuidwest Spanje.

Jonge vogels die lichter van kleur zijn