Sperwer, Accipiter Nisus / Eurasian Sparrowhawk

Noord-Brabant, december 2013


Adult  mannetje

Het is menigeen al overkomen: in de winter tijdens het voeren van de vogels op de voederplank flitst een grijze schim door de tuin en stuiven alle zangvogels alarmerend de struiken in. Het is een typische waarneming van een sperwer. Wie geluk heeft kan deze behendige achtervolger zien zitten met een prooi: een koolmees of soms zelfs vogels zo groot als een Turkse tortel of zanglijster. De gele iris valt dan op, net als de fijn gebandeerde borst en de dunne maar krachtige, gele poten. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. De vleugels zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien. Opvallend is het grote verschil in formaat tussen mannetje en vrouwtje. Vrouwtjes zijn groter en zwaarder dan mannetjes en jagen op grotere prooien dan mannetjes.

Sperwers komen in geheel Europa voor, behalve in de echt boomloze gebieden. De grootste aantallen zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Komt voor in open bossen, maar ook in oudere parken en landgoederen en is in Nederland een jaarvogel.

Aantal broedparen in Nederland: 4.000-5.000 broedparen (2000)Adult vrouwtje / Overijssel, september 2013


Even in bad


Juveniel mannetje


Ook het mannetje neemt een lekker bad


Noord-Holland, augustus 2009