Sporenkievit, Vanellus spinosus / Spur-winged lapwing

Lesbos, mei 2008


Adult


Broedvogel van oevers van meren, rivieren en moerassen. Voornamelijk te vinden in Zuid-Oost Europa zoals Griekenland en Turkije. Verder te vinden in het nabije Oosten.