Sprinkhaanzanger, Locustella naevia / Grasshopper Warbler

Brabant, april 2016


Adult mannetje


De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en bovendien behoorlijk schuw. Ze houden er niet van zich uit de dekking van de vegetatie te begeven. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat en ruig is. Verder is er vrijwel niets bekend van deze vogelsoort. Hierdoor is de biologie van de sprinkhaanzanger nog grotendeels in mysterieuze nevelen gehuld.

Het broedgebied van de sprinkhaanzanger strekt zich uit over alle Centraal- en Noord-Europese landen, met uitzondering van IJsland.

De sprinkhaanzanger broedt in natte ruigtevegetaties in open gebieden. Het nest wordt op of bij de grond gemaakt, of laag boven het water.

Ongeveer 5.000 broedparen in NederlandBrabant, april 2010


Brabant, april 2009


Brabant, april 2009


Brabant, april 2009


Ooijpolder, april 2007


Ooijpolder, april 2007