SteenloperArenaria interpres / Ruddy Turnstone

Texel, mei 2005


Adult mannetje zomerkleed


L 23 cm. Door zijn bonte uiterlijk makkelijk herkenbaar.

De Steenloper voedt zich voornamelijk met kleine kreeftachtigen en schelpdieren. Ook vleesresten van niet helemaal opgegeten Mossels en Kokkels worden niet versmaad. Tijdens voedselschaarste zij ze weinig kieskeurig en kunnen zich dan voeden met aas, zoals aangespoelde dode vissen en andere dieren, zelfs met aardappelen en brood. De eigenaardigheid van deze vogels om bij het voedsel zoeken wierveldjes op te rollen of steentjes om te draaien met hun snavel is terug te vinden in hun Engelse (Turnstone) en Franse (Toernepierre à collier) naam. Maar ook hun voorkomen op golfbrekers, strekdammen, bazalten weringen, steenglooingen, havenhoofden en muurtjes vinden wij terug in hun Nederlandse en Duitse (Steinwälzer) naam. De Steenloper is een circumpolaire kustbroedvogel.

Komt in Nederland voor als jaargast. Broedvogels uit Scandinavië en Noord-Rusland trekken naar Afrika via West-Europa. Maar de broedvogels uit Noord-Canada en Groenland ruien en overwinteren in Noordwest-Europa en het Iberisch Schiereiland. In tegenstelling tot de eerst genoemden die in West-Afrika ruien en overwinteren. Toch kunnen Steenlopers het gehele jaar door bij ons worden gezien, ofschoon ze hier niet broeden.

Aantal in Nederland: Hun aanwezigheid vertoont de grootste aantallen in april-mei en augustus-september in verband met de doortrek naar en uit noordelijker streken. In juni is hun aantal in onze streken duidelijk het laagst. In de Delta zijn de hoogst getelde aantallen ruim 2.000 exemplaren. In januari 1992 werden bijna 1.500 exemplaren in de Waddenzee geteld. Het maximumaantal dat bij ons langs de kusten voorkomt, is circa 6.000 exemplaren.

Verspreiding in Nederland: Duidelijk mag zijn dat ze een grote voorkeur hebben om langs zout water te vertoeven. Daarom zijn ze voornamelijk langs onze kust en in het deltagebied overal te vinden. Maar af en toe komen ze ook in het binnenland voor. In de Delta is de Oosterschelde een gebied waar er regelmatig duizend of meer overwinteren, zoals op de Slikken van de Dortsman en op de Slikken van Viane. In de haven van Yerseke verblijven regelmatig grote groepen. Aan de Westerschelde is de Steenloper vooral te vinden tussen Breskens en Perkpolder.Adult winterkleed


Adult winterkleed