Steltkluut, Himantopus himantopus / Black-winged stilt

Lesbos, mei 2009


Adult vrouwtjeDe steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de steltkluut voor.

De meeste jaren broedt er in Nederland hooguit een enkel paartje steltkluten. In jaren van extreme droogte in het Middellandse Zeegebied wijken steltkluten echter massaal uit naar noordelijker broedgebieden. In zulke jaren komen in Nederland tot enkele tientallen paartjes tot broeden. In de periode 1998-2000 waren dat 31 broedparen (35 in 2001 en slechts 12 in 2002).Jonge steltkluut / Noord-Holland, augustus 2011


mannetje / Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009 / kuiken, 10 minuten uit het ei


Reeuwijk, augustus 2007


Adult mannetje / Rosmalen juli 2005


Adult vrouwtje / Reeuwijk augustus 2007


Adult vrouwtje / Reeuwijk augustus 2007