Steppeklapekster, Lanius lahtora pallidirostris / Steppe Grey Shrike

Texel, oktober 2012


 


De steppeklapekster is een enorm zeldzame vogel in Europa, hij komt namelijk van ver. Het broedgebied strekt zich uit over de steppes en woestijnen ten oosten van de Kaspische Zee tot in Mongolië. Het zijn trekvogels die de winter doorbrengen van het Midden-Oosten tot in Noordoost-Afrika. Met recht zijn het dus bij ons dwaalgasten. Meestal gaat het om jonge vogels die tijdens hun eerste trektocht naar het zuiden om onduidelijke redenen uit koers raken en daarbij (ver) buiten hun reguliere verspreidingsgebied opduiken. Dit is de 2e keer dat een waarneming in Nederland is gedaan. Ook in 1994 is deze soort op Texel waargenomen.

Nog niet zo heel lang geleden werd de steppeklapekster beschouwd als een ondersoort van ‘onze’ klapekster. Die werd vervolgens opgedeeld in twee soorten, de zuidelijke klapekster en de klapekster, waarbij de steppeklapekster een ondersoort werd van de zuidelijke. Tegenwoordig rekent men de steppeklapekster tot één van de ondersoorten van de Aziatische klapekster.
 
Met een gevangen muis