Strandleeuwerik, Eremophila alpestris / Shore Lark

Zeeland, maart 2010

    


Adult winterkleed


De strandleeuwerik doet Nederland aan op doortrek naar het zuiden. Een klein aantal strandleeuweriken overwintert hier. De vogels zijn dan meestal in groepjes te zien op het strand en op de kwelders. Ook op akkers kan een groepje naar voedsel zoekende strandleeuweriken gevonden worden.

Door de opvallende koptekening met gele en zwarte delen is de strandleeuwerik duidelijk herkenbaar. De vogel is in Nederland vooral te zien in het winterkleed, waarbij de koptekening minder duidelijk te zien is. Naast planten en zaden vormen insecten het belangrijkste voedsel van de strandleeuwerik. De vogel besluipt de insecten door onopvallend over de grond te kruipen.

Strandleeuweriken broeden in weidegebieden in de bergachtige streken van ScandinaviŽ en Rusland en overwinteren langs de kusten van de Oostzee en de Noordzee. In tegenstelling tot de meeste andere leeuweriken komt de strandleeuwerik niet voor in het binnenland.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)