TaigarietgansAnser fabalis / Taiga Bean Goose

Brabant, december 2007


AdultTaigarietgans en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor.

De aantallen overwinteren de taigarietganzen wisselen sterk onder invloed van de weersomstandigheden. In koude winters in het Oostzee gebied kunnen veel meer vogels naar onze streken komen dan gebruikelijk. In normale jaren overwintert ongeveer 5% van de wereldpopulatie taigarietganzen in ons land.Op grote afstand / Noord-Brabant, december 2012