Temminck strandloper, Calidris temminckii / Temminck's Stint

Lesbos, mei 2008


Adult


Deze vogel is een broedvogel van met name de Scandinavische landen waar hij vrij talrijk is. In Nederland een zeldzame doortrekker veelal in het voorjaar. Te vinden op slikkige vlakten.

Geen broedparen in NederlandLesbos, mei 2009


Lauwersmeer, juli 2009