Terekruiter, Xenus Cinereus /Terek Sandpiper

Noord-Holland, juni 2013
Een zeer zeldzame gast in Nederland. Terekruiters broeden vanaf Finland (voor het eerst in 1957. In 1980 waren er ongeveer 30 broedparen) tot in het oosten van SiberiŽ. De broedgevallen in Finland hangen samen met een westwaartse uitbreiding van het verspreidingsgebied. Incidenteel is er zelfs in Noorwegen gebroed.

Terekruiters overwinteren in Afrika, ArabiŽ, het zuiden van AziŽ en in AustraliŽ. In West-Europa is de soort een regelmatig verschijnende dwaalgast, die met de westwaartse uitbreiding van de soort een toename van gevallen vertoont. De meeste Terekruiters in West-Europa (en in Nederland) worden gezien in mei maar ook in de zomer en de herfst zijn Terekruiters in Nederland vastgesteld.