Tuinfluiter, Sylvia Borin / Garden Warbler

Friesland, mei 2008


AdultLeeft in de zomer van insecten en op andere tijden van vruchten. Houdt zich tijdens het zingen in het gebladerte verborgen. Komt voor in gemengd bos met rijke struiklaag en aanplant. Bouwt een komvormig nest in de lage struiken.

Te zien vanaf april-mei tot in augustus-oktober. Overwintert in Centraal- en Zuid-Afrika.

Aantal broedparen in Nederland: 120.000 tot 150.000 (1998-2000)Noord-Brabant, mei 2010