Turkestaanse klauwier, Lanius phoenicuroides / The red-tailed shrike

Texel, oktober 2014

    


 


Het broedgebied van de Turkestaanse Klauwier beperkt zich tot Centraal-AziŽ, van Iran en Kazachstan noordoost tot Xinjiang, China. Hier is het een soort van halfwoestijnen, steppes en droge berggebieden (tot ongeveer 2500 meter hoogte), waar ze open landschappen met verspreide struiken opzoeken. Daarnaast wordt de soort ook wel gevonden in meer gecultiveerde gebieden, parken en in rivierbegeleidend bos. Daar leven de vogels van grote insecten en kleine gewervelden. Waarnemingen in de Afrikaanse wintergebieden duiden er op dat de vogels nogal eens kolonies Roodbekwevers Quelea quelea 'exploiteren'.

In Nederland in zeer zeldzame dwaalgast.