Turkse Boomklever, Sitta krueperi / Krüper's Nuthatch

Lesbos, april 2013


Adult mannetje


Hoofdzakelijk te vinden in zuid Europees Rusland, Georgië, Turkije en Lesbos. Broedt in bossen op diverse hoogten, meestal in hooggelegen naaldbomen. Dit is een standvogel.

De afgelopen 10 jaar is er sprake van een behoorlijk snelle achteruitgang van het aantal vogels. De oorzaak moet worden gezocht in het verdwijnen/veranderen van de bossen waarin deze vogels broeden. Het aantal vogels op Lesbos is vrij stabiel (700-1000 exemplaren). De forse achteruitgang is met name te vinden in Rusland.

Aantal geschatte broedparen: 80.000-170.000Lesbos, mei 2009