Vale gierzwaluw, Apus Pallidus / Pallid Swift

Nederland, oktober 2020AAdultBroedt in het Middellandse-Zeegebied, Noord-Afrika, het Arabische Schiereiland en Zuid-Iran; overwintert ten zuiden van de Sahara, van Senegal oost tot in EthiopiŽ. Nauw verwant met de Gierzwaluw die in ons land een algemene broedvogel is.

Gezien het geregelde voorkomen in omringende landen was het tot 2006 niet de vraag of deze soort een keer in Nederland kon komen maar of het dan zou lukken om het geval goed genoeg te documenteren om aanvaarding mogelijk te maken. Bij de inmiddels 11 gevallen tot 2015 lukte dat voorbeeldig met talloze foto's. Meldingen zonder fotografisch bewijs in de afgelopen jaren konden de toets der kritiek niet doorstaan. De soort is niet alleen genetisch nauw verwant aan Gierzwaluw A apus maar ook moeilijk te onderscheiden. Gevallen in het late najaar zijn min of meer de norm in Noordwest-Europa maar er zijn ook wat voorjaars- en zomergevallen. Tot 2015 dateerden alle exemplaren in Nederland van de periode tussen 20 oktober en 16 november.