Visarend, Pandion haliaetus / Osprey

Duitsland, juni 2013


Adult met een net gevangen vis


De Visarend is onmiskenbaar vanwege het masker en het bruin-witte uiterlijk. De vlucht is langzaam en doet op het eerste gezicht wel wat aan een grote meeuw denken. Ze zweven graag en worden ook vaak 'biddend' in de lucht gezien. Als rust- en aasplaats zoeken ze een dode boom of paal in het water op. Het is een opmerkelijk gegeven dat zij zich het liefst bij zoet water ophouden en brak of zout water zo veel mogelijk mijden. 

De Visarend broedt in Schotland, Duitsland en ScandinaviŽ. De door Nederland doortrekkende Visarenden blijken voor een groot deel afkomstig te zijn uit Zweden, waar nog wel zo'n tweeduizend broedparen voorkomen. Veel vogelliefhebbers hebben de vrome wens dat de Visarend ooit in Nederland terug zal komen als broedvogel. De kans daarop is klein te meer daar de dichtstbijzijnde broedgebieden toch altijd nog enkele honderden kilometers bij ons vandaan liggen.

In Nederland wintergast en doortrekker. Naar schatting pleisteren er jaarlijks 250 tot 400 Visarenden in Nederland, terwijl er wellicht tot duizend exemplaren op de vroege najaarstrek passeren. De najaarstrek vindt plaats van augustus tot eind september. De voorjaarstrek vindt in april en mei plaats. Maar hun aantal is dan heel wat kleiner dan in het najaar. Ze hebben sterk te lijden van de trekvogeljacht in het Middellandse Zee gebied.

Verspreiding in Nederland: Gewoonlijk langs de grote rivieren, de randmeren van het IJsselmeer en het oostelijke deel van Nederland. Boven bepaalde rustige watergebieden, zoals in de Kennemerduinen, de Ventjagersplaten, bij Wieringen, de Biesbosch, het Voornes Meer en dergelijke, kunnen ze vaak jaren achtereen gedurende dezelfde najaarsperiode worden waargenomen.Schotland, juli 2011


Schotland, juli 2011 / met vis voor de jongen. De vangst prachtig kunnen zien. Helaas niet kunnen fotograferen.


Schotland, juli 2011 / Met een roepend jong (links onder) op het nest.


Schotland, juli 2011


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009 / paartje


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009


Schotland, juli 2006+