Waterral, Rallus aquaticus / Water Rail

Noord-Brabant, oktober 2011

    


AdultIets kleiner dan een waterhoentje
. De Waterral broedt in begroeiing aan oevers van rivieren en andere wateren in vochtige, bij voorkeur wat ruige gebieden. Het nest wordt vaak verborgen onder stengels van hogere planten of onder een struik. In tegenstelling tot West-Europa komt de Waterral op de steppen gebieden ten oosten van de Oeral, met name in de meer zuidelijke streken daar, veel voor in gezelschap van vogels die hier als weidevogel worden herkend en rallen kunnen dan ook eigenlijk tot de graslandvogels worden gerekend. In de meer gecultiveerde delen van Europa worden de graslanden over het algemeen veel te kort en te eentonig gehouden om voor rallen geschikt te zijn.

Waterrallen uit Nederland en BelgiŽ trekken gedeeltelijk naar het westen (Groot-BrittanniŽ en Frankrijk), maar een deel blijft hier overwinteren, al trekken de meeste exemplaren alsnog verder weg bij het optreden van strengere vorstperioden. De trek vindt voornamelijk 's nachts plaats. Vanaf de zomer tot in november trekt een deel van de vogels uit het noorden door over Nederland en BelgiŽ tot het Middellandse zeegebied.

Aantal broedparen in Nederland: 2.500-3.200 broedparen (2000)

Noord-Brabant, december 2010


Juveniel -- Oostvaardersplassen, juni 2006