Wespendief, Pernis apivorus / European Honey Buzzard

Noord-Brabant, augustus 2011


Adult man


De Wespendief is even groot als een Buizerd. En net als de Buizerd heeft de Wespendief een heel variabel verenkleed. Van kastanjebruin tot roomkleurig. Een duidelijk verschil is de langere en breed gestreepte staart. Ook is het korte, weinig op een stootvogel uitziende, snaveltje opvallend. Verder verschilt deze stootvogel in verscheidene opzichten sterk van de andere stootvogels in Nederland. Ze voeden hun jongen met zelf uitgegraven wespenlarven, ofschoon volwassen vogels zich ook met andere kleine dieren voeden.

Het is een echte bosvogel die is te vinden op zandige en leemige bodems van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. In heel Europa komen ze voor, tot aan de poolcirkel.

Zomergast. Ze trekken vooral in augustus en de eerste helft van september via Gibraltar en ItaliŽ naar tropisch Afrika om daar te overwinteren. De eerstejaars jongen blijven daar het eerste jaar en komen pas daarna weer terug. Trekkende Wespendieven uit Zweden en Denemarken komen bij ons over op weg naar het zuiden. De voorjaarstrek vindt voornamelijk in mei plaats.

Aan de straat van Messina worden er nog elk jaar op de najaarstrek enorm veel door jagers geschoten. Vogelbescherming organisaties trachten dit tegenwoordig zo veel mogelijk te voorkomen.

Het aantal broedparen in Nederland wordt op ongeveer 650 geschat. De meeste broedgevallen worden gewoonlijk op de Veluwe en de nabij liggende Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. Wespendieven worden nog altijd beschouwd als mysterieuze, geheimzinnige en zeldzame vogel. Omdat zij pas laat op de broedplaats terugkomen, hun nesten in het zomerse bos nauwelijks opvallen en door hun weinig opvallend geluid of zwijgzaamheid wordt hun voorkomen vaak onderschat.Adult man in de avondzon


Noord-Brabant, augustus 2011


 Noord-Brabant, augustus 2011


 Noord-Brabant, augustus 2011


 Noord-Brabant, augustus 2011


 Noord-Brabant, augustus 2011


Noord-Brabant, juni 2011


Uden, augustus 2007


Limburg, augustus 2010 / jonge wespendief bijna klaar voor de trek


Limburg, augustus 2010 / jonge wespendief bijna klaar voor de trek