Witbuikrotgans, Branta hrota / Pale-bellied Brent Goose       

Texel, februari 2013

    


AdultDe rotganzen die in Nederland voorkomen zijn te verdelen in drie ondersoorten, die tegenwoordig als soort worden beschouwd, te weten: rotgans, zwarte rotgans en de witbuikrotgans.

De witbuikrotgans broedt op Groenland en Spitsbergen en overwintert in Ierland, Engeland en Denemarken. De rotgans broedt in Noord-Rusland en West-SiberiŽ en overwintert in de Waddenzee, Zuid-Engeland en West-Frankrijk. De zwarte rotgans broedt in Oost-SiberiŽ, Alaska en Canada en is een dwaalgast in West-Europa. De drie vormen komen ook in Nederland voor waarbij de rotgans het meest algemeen is.

Van de witbuikrotgans is bekend dat ze soms ook in grotere groepen naar Nederland komen. Net als alle andere ganzen verblijven rotganzen vaak in dichte groepen die gezamenlijk voedsel zoeken in weilanden en op akkers. Daarbij eet het gros en staan er altijd een paar op de uitkijk om mogelijk gevaar te bespeuren.Zeeland, december 2010


Lauwersmeer, maart 2008