Witgat, Tringa ochropus / Green Sandpiper

Noord-Holland, augustus 2009


AdultDe witgat lijkt sterk op de oeverloper en de bosruiter. In de vlucht is de witgat te onderscheiden aan de smalle banden op de staart, de donkere achterrand van de vleugels en aan de poten die nauwelijks voorbij de staart steken. In het zomerkleed zijn de witte vlekken op de rug van de witgat minder groot en kleiner in getal dan bij de bosruiter. In het winterkleed zijn de lichte vlekken nauwelijks zichtbaar.

De witgat broedt in ScandinaviŽ en Noordoost-Europa en nestelt in een oud nest, bij voorkeur in een boom. Overwinteren doet de witgat onder andere in het Middellandse-Zee gebied, waarbij de vogels ook door Nederland trekken. In Nederland is de vogel tijdens de trek te zien in de buurt van kleinschalig, stilstaand water. Kleine aantallen witgatten trekken 's winters niet verder dan Nederland en zijn dan de hele winter te zien.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Noord-Brabant, december 2010 / met rups