Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus / White-winged Tern

Lesbos, april 2013


Adult


De witvleugelstern is een schaarse doortrekker met enkele waarnemingen per jaar. De witvleugelstern behoort samen met de witwangstern en de in Nederland veel algemenere zwarte stern tot de zogenaamde moerassterns. Dat wil zeggen dat ze hoofdzakelijk leven en broeden in moerasgebieden en veel minder aan de kust gebonden zijn dan de andere soorten sterns, zoals de noordse of grote stern. Het enige moment dat ze meer aan de kust te zien zijn is tijdens de najaarstrek. In ons land is Balgzand een bekende slaapplaats waar in augustus heel veel zwarte sterns zich verzamelen voor de najaarsexodus. Oplettende vogelaars vinden dan ook nog wel eens een witvleugelstern tussen de duizenden zwarte sterns.

Fluctuerende maar stabiele trend met alleen al in Rusland zon 10.000 - 20.000 paren en in Polen 1000 - 1100 broedparen.

Geen broedparen in Nederland