Woestijntapuit, Oenanthe deserti / Desert Wheatear

Noord-Holland, november 2008


Adult


Prefereert droge warme streken met steppe gebieden. Kan op zee niveau maar ook in de bergen voorkomen. Vaak te vinden op gecultiveerd land dat door droogte in woestijn is veranderd.

De Westelijke variant broedt rond de Sahara in Noord Afrika en het Arabisch schiereiland en overwintert in het Sahel gebied. De Oostelijke variant broedt in Centraal AziŽ en overwintert in Pakistan en Noordoost Afrika.

In Nederland een zeer zeldzame dwaalgast.