Woudaap, Ixobrychus Minutus / Little Bittern

Nederland, mei 2017


Adult mannetjeWoudaapjes zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieŽn en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen. De wintermaanden worden doorgebracht in tropisch Afrika. Woudaapjes leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaapje is dan ook een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is het woudaapje opvallender; vooral de lichte vleugelvlekken zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.

Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks honderden woudaapjes in ons land. In 1965 werden nog zo'n 225 paren geteld, daarna liep de stand terug tot 20-30 paar rond 1990 en minder dan tien paar nu.Nederland, juni 2012


Nederland, juni 2012 / Hier is goed te zien waarom de vogel "woudaap" heet.


Nederland, juni 2012


Nederland, mei 2011


Nederland, mei 2011


juveniel /  Nederland, augustus 2009


juveniel /  Nederland, augustus 2009


juveniel /  Nederland, augustus 2009


juveniel /  Nederland, augustus 2009


Nederland, juni 2009


Nederland, juni 2009


Nederland, juni 2009


Nederland, juni 2009


Nederland, juni 2009


paalhouding / Nederland, mei 2008