Wulp, Numenius arquata / Curlew

Texel, november 2009


AdultKleinschalig akkerlandschap, vochtige heide en vochtige duinvalleien

De wulp wijst naar zijn gulp' luidt het ezelsbruggetje. De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Wulpen zijn vooral te zien in het oosten van het land: Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant herbergen het leeuwendeel van de Nederlandse wulpen. Ook de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend - en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

Net als de scholekster heeft ook de wulp een heel dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn van de kustgebieden geleidelijk uitgezworven naar de drogere weidegebieden in Oost-Nederland. In totaal broeden in Nederland zo'n 7000 paren, vooral te vinden in Drente en Overijssel. Ze keren steeds terug naar de plaats waar ze eerder met succes hebben gebroed. Ook al is die plaats inmiddels geen heide meer, maar agrarisch gebied geworden. Het nest van de wulp is niet gemakkelijk te vinden, het ligt bij voorkeur in vrij hoge vegetatie.

Aantal broedparen in Nederland: 6.500-8.000 broedparen (1987)Zeeland, april 2009


Texel, november 2008